Skönhetsoperation

Trenden att förändra sitt yttre ökar

Utseende spelar en allt större roll i vårt samhälle idag. Vi blir påminda om vårt yttre i miljön omkring oss och i sociala medier. Kraven på hur vi ser ut och hur vi vill presentera oss på nätet är en bidragande orsak till att personer idag är betydligt mer öppet inställda till att förändra sitt utseende.

Här kan man läsa om en undersökning som American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery gjort. Där uppger många av de tillfrågade att sociala medier och selfies är en anledning till att de vill prova plastikkirurgi i ansiktet. Idag kan upp till var fjärde kvinna i åldern 18-74 tänka sig någon typ av skönhetsingrepp enligt en annan undersökning som YouGov nyligen gjort för Metro. Acceptansen är störst bland kvinnor under 30 år.

Populära skönhetsingrepp

Av de kvinnor och män som var med i YouGovs undersökning var det många som kunde tänka sig att förändra något på kroppen. Tandblekning låg högst på listan och hela 62 procent av de tillfrågade ville ha vitare tänder. Även hårborttagning med laser och att ta bort ytliga blodkärl var populärt. Män vill också förbättra sitt yttre och varje år ökar antalet män som gör någon typ av ingrepp.

Många företag utför skönhetsingrepp

I Sverige ökar skönhetsingreppen för varje år och vi har omkring 14 000 företag som erbjuder möjligheten att göra olika sorters kroppsbehandlingar. Ett företag som erbjuder skönhetsbehandlingar är Laser & Estetik som man kan läsa mer om på http://www.laserestetik.com/.

Lagar och regler som skyddar

Vi har ännu inte något konsumentskydd inom området och Eva Nilsson Bågenholm har fått i uppdrag av regeringen att utreda marknaden för att ta fram ett underlag till lagstiftning som kan reglera dessa typer av behandlingar. Konsumenten ska kunna känna sig trygg och Eva Nilsson Bågenholm föreslår att vissa typer av ingrepp bör utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och tandhygienister. I Dagens Medicin kan man läsa att utredningen föreslår att den nya lagen börja gälla från den första juli 2017.

Att göra ett skönhetsingrepp är inte helt utan risk och det är upp till var och en att tänka igenom och bedöma riskerna om det är värt att förändra en del av sitt yttre.